Kullanım Şartları

Aşağıdaki web siteleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, web sitemizi kullanmadan önce lütfen bu kullanım şartlarını ve koşullarını dikkatle inceleyin:

www.youtube-mp3.cloud

Bu belge, youtube-mp3.cloud ("biz" veya "biz"), yukarıda listelenen web siteleri (toplu olarak, "İnternet sitesi"). Bu Şartlar, sizinle aramızda sözleşmeli bir anlaşma teşkil eder. Web Sitesini ziyaret ederek, erişerek, kullanarak ve/veya Web sitesine katılarak (topluca "kullanarak"), bu Koşulları anladığınızı ve kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Bu belgede kullanıldığı şekliyle, "siz" veya "sizin" terimleri size, temsil ettiğiniz herhangi bir tüzel kişiyi, sizin veya temsilcilerini, haleflerini, atayan ve bağlı kuruluşlarını ve sizin veya cihazlarınızın herhangi birini ifade eder. Bu Koşullara tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesinden uzaklaşın ve kullanmayı bırakın.

1. Uygunluk

 • Bölgenizdeki çoğunluk yaşı on sekiz (18) yaşından büyük olmadıkça, Web Sitesini kullanmak için en az on sekiz (18) yaşında olmalısınız; bu durumda, yargı. Yasaların yasakladığı yerlerde Web Sitesinin kullanımına izin verilmez.
 • Bu Koşulları kabul etmenizdeki husus, size bu Bölüm 2 uyarınca Web Sitesini kullanmanız için Kullanım Hibe sağladığımızdır. Bu düşüncenin yeterli olduğunu ve bu düşünceyi aldığınızı kabul edersiniz.

2. Kullanım Hibe

 • Bilgisayarınızdaki mevcut tüm içerik ("İçerik") (Web Sitesinin kısıtlamalarına tabi) dahil olmak üzere Web Sitesine münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı bir erişim hakkı, herkese açık olmayan bir şekilde görüntüleme ve kullanma hakkı veriyoruz veya bu Şartlara uygun mobil cihaz. Web Sitesine yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için erişebilir ve kullanabilirsiniz.
 • Bu hibe tarafımızdan herhangi bir nedenle ve önceden kendi takdirimize bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın veya bildirmeksizin feshedilebilir. Fesih üzerine, ancak: veya (iii) Kullanıcı Gönderimlerinizden herhangi birini (aşağıda tanımlanmıştır) kaldırın ve/veya silin. Bu fesih sonrasında Web Sitesini kullanmamayı veya kullanmaya çalışmamayı kabul edersiniz. Fesih üzerine, Web Sitesini kullanma hakkınızın verilmesi sona erecektir, ancak bu Koşulların diğer tüm kısımları geçerli olacaktır. Kullanım hibenizin feshi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz.

3. Fikri Mülkiyet

 • Web Sitesindeki İçerik, Kullanıcı Gönderileri ve Üçüncü Taraf İçeriği (aşağıda tanımlanmıştır) hariç, ancak diğer metin, grafik görüntüler, fotoğraflar, müzik, video, yazılım, komut dosyaları ve ticari markalar, hizmet markaları ve logoları (toplu olarak "Özel Malzemeler" dahil)), bize ait ve/veya lisanslıdır. Tüm Mülkiyet Materyalleri, yerel yasalar, yabancı yasalar ve uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere geçerli yargı mercileri yasaları kapsamında telif hakkı, ticari marka ve/veya diğer haklara tabidir. Özel Malzemelerimiz üzerindeki tüm haklarımızı saklı tutarız.
 • Aksi açıkça izin verilmedikçe, herhangi bir İçeriğin tamamını veya bir kısmını tamamen, kısmen veya başka bir şekilde istismar etmemeyi, değiştirmemeyi, yayınlamamayı, aktarmamayı, dağıtmamayı, devretmemeye veya satışına katılmamayı, türev çalışmalarını oluşturmamayı veya başka bir şekilde istismar etmemeyi kabul edersiniz.

4. Kullanıcı Sunumları

 • Web Sitesi aracılığıyla oluşturduğunuz, değiştirdiğiniz, ilettiğiniz veya indirdiğiniz ses dosyaları (topluca, "Kullanıcı Gönderimleri"). Kullanıcı Gönderileri her zaman geri alınamaz. Kullanıcı Gönderilerinde kişisel bilgilerin ifşa edilmesinin sizi kişisel olarak tanımlayabileceğini ve Kullanıcı Gönderileri ile ilgili herhangi bir gizliliği garanti etmediğimizi kabul edersiniz.
 • Kendi Kullanıcı Gönderilerinizin herhangi birinden ve tümünden ve Kullanıcı Gönderilerini yükleme, gönderme, değiştirme, iletme, oluşturma veya başka şekilde kullanılabilir hale getirme sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Tüm Kullanıcı Gönderileriniz için aşağıdakileri onaylar, beyan ve garanti edersiniz:
  • Web Sitesi ve bu Koşullar tarafından öngörülen tüm kullanımlar için Kullanıcı Gönderileri ile ilgili tüm ticari markaları, telif haklarını, ticari sırları veya diğer mülkiyet haklarını kullanmamıza izin vermek ve kullanmak için bize yetki vermek için gerekli lisanslara, izinlere, haklara veya rızalara sahipsiniz veya sahip olursunuz;
  • Müstehcenlik içeren herhangi bir eylemi tasvir eden hiçbir materyali yayınlamayacak veya başkasının göndermesine izin vermeyeceksiniz; ve
  • Kullanıcı Gönderimi'nin öngördüğü tüm kullanımlar için Kullanıcı Gönderimi'nin kullanımını mümkün kılmak üzere her bir tanımlanabilir bireyin adını ve/veya benzemesini kullanmak için Kullanıcı Gönderimi'nde tanımlanabilir her bir bireyin yazılı izni, serbest bırakılması ve/veya izniniz var. Web Siteleri ve bu Koşullar.
 • Ayrıca:
  • Bu hakların sahibi değilseniz veya materyali göndermek ve bize vermek için hak sahibinden açıkça izin almadıkça, telif hakkı alınmış, ticari sır veya ticari marka yasalarıyla korunmaktadır veya gizlilik ve tanıtım hakları da dahil olmak üzere üçüncü taraf mülkiyet haklarına tabidir. burada verilen tüm lisans hakları;
  • Müstehcen, kaba, yasadışı, yasadışı, küçük düşürücü, hileli, iftira niteliğinde, zararlı, taciz edici, küfürlü, tehdit edici, gizlilik veya tanıtım haklarını istila eden, nefret dolu, ırksal veya etnik olarak saldırgan, enflamatuar veya tamamen kendi takdirimize bağlı olarak karar verdiğimiz uygunsuz;
  • Yasadışı faaliyetleri tasvir eder, herhangi bir gruba veya bireye karşı fiziksel zararı veya yaralanmayı teşvik eder veya tasvir eder veya hayvanlara yönelik herhangi bir zulüm eylemini teşvik eder veya tasvir eder;
  • Herhangi bir kişiyi veya kuruluşu taklit eder veya sizi sahte kimlik oluşturmak da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde yanlış temsil eder;
  • Cezai bir suç, herhangi bir tarafın haklarının ihlali veya başka türlü sorumluluk yaratacak veya yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasaları ihlal edecek talimatlar oluşturacak, teşvik edecek veya talimat verecek; veya
  • İstenmeyen veya yetkisiz reklam, tanıtım, "spam" veya başka herhangi bir talepte bulunur.
 • Kullanıcı Gönderileri veya Üçüncü Taraf İçeriği üzerinde sahiplik veya denetim talep etmiyoruz. Siz veya bir üçüncü taraf lisans sahibi, uygun şekilde, Kullanıcı Gönderimlerinin tüm telif haklarını saklı tutarsınız ve bu hakları uygun şekilde korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Bize geri döndürülemez bir şekilde dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, daimi, iptal edilemez, alt lisans verilebilir, çoğaltmak, kamuya açık bir şekilde sergilemek, kamuya sergilemek, dağıtmak, uyarlamak, değiştirmek, yayınlamak, tercüme etmek, türev çalışmalar oluşturmak ve Web Sitesi ve bu Koşullar tarafından öngörülen herhangi bir amaç dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı Gönderilerinden herhangi bir amaçla yararlanamazlar. Ayrıca, Kullanıcı Gönderimleri ile ilgili olarak herhangi bir ahlaki hak veya atıf iddiası ve iddiası konusunda geri dönüşü olmayan bir şekilde feragat edersiniz ve bize ve kullanıcılarımıza karşı feragat edilmesine neden olursunuz.
 • Buraya Kullanıcı Haklarına verilen hakları vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Özellikle, Kullanıcı Sunumlarının başlığına sahip olduğunuzu, Web Sitesindeki Kullanıcı Sunumlarını karşıya yükleme, değiştirme, erişme, iletme, oluşturma veya başka bir şekilde kullanma hakkına sahip olduğunuzu ve Kullanıcı Sunumlarını yüklemenin, diğer tarafların haklarını veya diğer taraflara karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi ihlal etmek.
 • Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir Kullanıcı Sunumuna herhangi bir nedenle veya hiçbir sebeple bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan yayınlamayı, kaldırmayı veya engellemeyi reddedebileceğimizi kabul edersiniz.
 • Buradaki diğer tazminat hükümlerini sınırlamaksızın, Kullanıcı Gönderilerinizin veya Web Sitesini bu Şartları ihlal eden veya Web Sitesini kullanımınızın ihlal edildiğini iddia eden herhangi bir talep, talep, dava veya davaya karşı bizi savunmayı kabul edersiniz. herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını kötüye kullanır veya geçerli yasaları ihlal eder ve bize karşı olan her türlü zarar ve makul avukat ücreti ve bu tür herhangi bir talep, talep, dava veya dava ile ilgili olarak maruz kaldığımız diğer masraflar için bizi tazmin edersiniz.

5. Web Sitesindeki İçerik

 • Web Sitesini kullanırken, Web sitesinde diğer kullanıcılar, hizmetler, taraflar tarafından ve otomatik veya diğer yollarla (topluca "Üçüncü Taraf İçeriği") sunulan içerik de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen içeriğe maruz kalacağınızı bilir ve kabul edersiniz.) ve herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini kontrol etmediğimizden ve bunlardan sorumlu değiliz. Yanlış, saldırgan, uygunsuz veya başka bir şekilde sakıncalı veya bilgisayar sistemlerinize zarar verebilecek içeriğe maruz kalabileceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz ve buradaki sorumluluk hükümlerinin diğer sınırlamalarını sınırlamaksızın feragat etmeyi kabul edersiniz ve feragat edersiniz., buna karşı bize karşı sahip olabileceğiniz yasal veya adil haklar veya hukuk yolları.
 • Üçüncü Taraf İçeriği üzerinde sahiplik veya kontrol iddiasında değiliz. Üçüncü taraflar, Üçüncü Taraf İçeriğinin tüm haklarını saklı tutar ve haklarını uygun şekilde korumaktan sorumludur.
 • Web Sitesini uygunsuz içerik veya davranış açısından izlemekle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi anlar ve kabul edersiniz. Herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu tür içeriği izlemeyi seçersek, bu tür içerik için hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu tür içerikleri (Kullanıcı Gönderimleri ve Üçüncü Taraf İçeriği dahil) değiştirme veya kaldırma yükümlülüğümüz yoktur ve bu tür içerikleri gönderen başkalarının davranışları (Kullanıcı Gönderileri ve Üçüncü Taraf İçeriği dahil).
 • Sorumluluk sınırlamaları ve garanti feragatnameleri ile ilgili aşağıdaki hükümleri sınırlamaksızın, Web Sitesindeki tüm İçerik (Kullanıcı Sunumları ve Üçüncü Taraf İçeriği dahil) yalnızca sizin bilgileriniz ve kişisel kullanımınız için "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve kullanmazsınız, İçeriğin ilgili sahiplerinin/lisans sahiplerinin önceden yazılı izni olmadan İçeriği başka herhangi bir amaçla kopyalamak, çoğaltmak, dağıtmak, iletmek, yayınlamak, görüntülemek, satmak, lisanslamak veya başka bir şekilde kullanmak.
 • Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir İçeriğe herhangi bir nedenle veya hiçbir sebeple bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan yayınlamayı, kaldırmayı veya engellemeyi reddedebileceğimizi kabul edersiniz.

6. Kullanıcı Davranışı

 • Bize sağladığınız tüm bilgi ve içeriğin doğru ve güncel olduğunu ve (i) bu Şartları kabul etmek için gerekli tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu, (ii) Kullanıcı Sunumlarını bize sağladığınızı ve (iii) bu Şartlar uyarınca sizden gereken işlemleri yapmak.
 • İşbu vesile ile Web Sitesindeki herhangi bir faaliyetinizi izlememize, kaydetmemize ve kaydetmemize açıkça izin verirsiniz.
 • Web Sitesini kullanımınızın bir koşulu olarak:
  • Web Sitesini yasa dışı bir amaç için veya bu Şartlar tarafından yasaklanan herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz;
  • Geçerli tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz;
  • Web Sitesini, bizi cezai veya hukuki sorumluluğa maruz bırakacak şekilde kullanmamayı kabul edersiniz;
  • Web Sitesini kullanımınızın bir sonucu olarak ortaya çıkan tüm eylem ve ihmallerden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz;
  • Tüm Kullanıcı Gönderilerinizin size ait olduğunu ve bunları bize sağlama ve Web Sitesi üzerinden veya Web Sitesi aracılığıyla kullanma hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul edersiniz;
  • Web sitesinden veri veya İçerik indirmek, izlemek veya kullanmak için robotlar, tarayıcılar veya veri madenciliği araçları da dahil olmak üzere otomatik araçlar kullanmamayı kabul edersiniz;
  • Kendi takdirimize bağlı olarak, teknoloji altyapımıza mantıksız veya orantısız olarak büyük bir yük getiren veya empoze edebilecek herhangi bir işlem yapmamayı veya bu konuda aşırı talepte bulunmamayı kabul edersiniz;
  • Web Sitesinde veya Web Sitesinde kimseyi "takip etmemeyi" veya başka şekilde taciz etmemeyi kabul ediyorsunuz;
  • İlettiğiniz herhangi bir bilginin kaynağını gizlemek için üstbilgileri taklit etmemeyi veya tanımlayıcıları değiştirmemeyi kabul edersiniz;
  • Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir içeriğin kullanımını ya da kopyalanmasını önleyen ya da kopyalayan ya da Web Sitesinin ya da buradaki içeriğin kullanımıyla ilgili kısıtlamaları zorunlu kılan özellikleri devre dışı bırakmamayı, atlatmamayı ya da bunlara başka şekilde müdahale etmemeyi kabul edersiniz;
  • Herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımının veya herhangi bir telekomünikasyonun çalışmasını kesmek, yok etmek, sınırlamak veya izlemek için tasarlanmış herhangi bir bilgisayar virüsü veya herhangi bir bilgisayar kodu, dosya veya program içeren hiçbir materyali Web Sitesinde yayınlamamayı, bağlantılandırmamayı veya başka bir şekilde sunmamayı kabul edersiniz. ekipman;
  • Web Sitesini veya herhangi bir İçeriği herhangi bir üçüncü tarafa ticari olarak sömürmemeyi veya herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanmamayı, alt lisanslamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı, devretmemeyi, atamamayı, dağıtmamayı veya başka bir şekilde kabul etmemeyi;
  • Web Sitesini "çerçevelememeyi" veya "yansıtmamayı" kabul edersiniz; ve
  • Web Sitesinin herhangi bir bölümünü tersine çevirmemeyi kabul edersiniz.
 • Sivil, cezai ve ihtiyati tedbirlerin giderilmesi ve herhangi bir kullanıcının Web Sitesini kullanımının sona erdirilmesi dahil olmak üzere, Web Sitesinin yetkisiz kullanımı için herhangi bir kullanıcıya karşı uygun önlem alma hakkımızı saklı tutarız. Web Sitesinin ve bu Koşullar tarafından izin verilmeyen bilgisayar sistemlerimizin herhangi bir şekilde kullanılması, bu Koşulların ve bazı uluslararası, yabancı ve yerel ceza ve medeni kanunların ihlalidir.
 • Web Sitesinin kullanımının verilmesinin sona ermesine ek olarak, bu Bölüm 6'daki hükümler de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin herhangi bir ihlali, sizi her ihlal için on bin dolar (10.000 $) tasfiye edilmiş zararlara tabi tutar. İhlalin herhangi bir tarafa yasal işlem (size karşı veya herhangi bir tarafın aleyhine olsun) veya herhangi bir tarafa fiziksel veya duygusal zarar vermesi durumunda, her ihlal için 100 Elli Bin Dolar (150.000 $) tasfiye edilmiş zararlara maruz kalacaksınız.. Kendi takdirimize bağlı olarak, bu tür herhangi bir hasar talebini veya bir kısmını, davranışınız tarafından haksız yere kaldırılmış bir üçüncü tarafa atayabiliriz. Bu tasfiye edilen hasar hükümleri bir ceza değildir, bunun yerine Tarafların böyle bir ihlalden kaynaklanabilecek gerçek zarar miktarını makul bir şekilde tespit etmeye çalışmasıdır. Bu tasfiye edilen zararların miktarının asgari olduğunu ve fiili zararların daha büyük olması halinde, daha büyük miktardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. Yetkili bir mahkeme, tasfiye edilen bu zararların herhangi bir ölçüde uygulanamaz olduğunu tespit ederse, tasfiye edilen zararlar, ancak uygulanabilir olmaları için azaltılacaktır.

7. Web Sitesindeki Hizmetler

 • Web Sitesinin genel amaçlı bir arama motoru ve aracı olduğunu kabul edersiniz. Özellikle, ancak sınırlama olmaksızın, Web Sitesi birden fazla web sitesinde müzik aramanıza izin verir. Ayrıca, Web Sitesi, videolardan ses dosyalarını ve İnternet'in başka bir yerinden ses dosyalarını indirmenize izin veren genel amaçlı bir araçtır. Web Sitesi yalnızca yasalara uygun olarak kullanılabilir. Web Sitesinin herhangi bir yasayı ihlal edebileceği herhangi bir şekilde kullanılmasını teşvik etmemek, göz ardı etmek, teşvik etmemek veya bunlara izin vermiyoruz.
 • Kullanıcılara içeriklerini indirme şansı vermek için herhangi bir Kullanıcı Gönderimini geçici bir süreden daha uzun süre saklamayız.

8. Ücretler

 • Hizmetlerimizin herhangi biri veya tamamı için ücret alma ve ücretlerimizi zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkımızı saklı tutarsınız. Bu Şartları ihlal ettiği için Web Sitesini kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda feshedersek, ücretlerinizin herhangi bir kısmının iadesi hakkınız olmayacaktır. Diğer tüm açılardan, bu ücretler Web Sitesinde yayınlanan ve/veya zaman zaman değiştirilebilecek herhangi bir satış acentesi veya ödeme işleme şirketi tarafından uygulanan ek kurallar, şartlar, koşullar veya sözleşmeler tarafından yönetilecektir.

9. Gizlilik Politikası

 • Ayrı bir Gizlilik Politikası'na sahibiz ve bu Şartlara verdiğiniz onay, Gizlilik Politikası'na verdiğiniz onayı da gösterir. Bu değişiklikleri Web Sitesine göndererek Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik hakkında size başka bildirimde bulunulamaz. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri gerçekten okuyup okumadığınıza bakılmaksızın bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

10. Telif Hakkı Talepleri

 • Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz. Hiçbir tarafın telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı haklarını ihlal edemezsiniz. Kendi takdirimize bağlı olarak, başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine inandığımız herhangi bir İçeriği kaldırabilir ve bu tür bir İçerik gönderirseniz Web Sitesini kullanımınızı feshedebiliriz.
 • TEKRAR İNFRINGER POLİTİKASI. TEKRAR ENFRING POLİTİKAMIZIN BİR PARÇASI OLARAK, KULLANILAN BİR WEB SİTESİNİ KULLANMAK ÜZERE ÜSTÜN İYİ İNANÇ VE ETKİLİ ŞİKAYET ALDIĞIMIZ HERHANGİ BİR KULLANICI.
 • ABD yasalarına tabi olmamakla birlikte, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'na gönüllü olarak uyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Kodunun Başlık 17, Bölüm 512 (c) (2) uyarınca, telif hakkıyla korunan materyallerinizin herhangi birinin Web Sitesinde ihlal edildiğine inanıyorsanız, iletişim formumuzu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Bizimle ilgili olmayan veya yasalar uyarınca etkisiz olan tüm bildirimler, bunun üzerine herhangi bir yanıt veya işlem almayacaktır. İddia edilen hak ihlaline ilişkin etkili bir bildirim, acentemize önemli ölçüde aşağıdakileri içeren yazılı bir iletişim olmalıdır:
  • İhlal edildiğine inanılan telif hakkı alınmış çalışmanın tanımlanması. Lütfen çalışmayı tanımlayın ve mümkünse, çalışmanın yetkili sürümünün bir kopyasını veya yerini (ör. URL) ekleyin;
  • Hak ihlalinde bulunduğuna inanılan materyalin tanımı ve yeri veya arama sonuçları için, hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen materyal veya faaliyete ilişkin referansın veya bağlantının belirlenmesi. Lütfen materyali tanımlayın ve materyali Web Sitesinde veya İnternette bulmamıza izin verecek bir URL veya diğer ilgili bilgileri sağlayın;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil olmak üzere sizinle iletişim kurmamızı sağlayacak bilgiler;
  • Şikayet edilen materyalin kullanımının siz, acenteniz veya yasalar tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyan;
  • Bildirimdeki bilgilerin doğruluğunun ve yalan beyanda bulunmanın cezası altında, sahibi olduğunuzu veya ihlal edildiği iddia edilen çalışmanın sahibi adına hareket etme yetkinizin bulunduğunu; ve
  • Telif hakkı sahibinden veya yetkili bir temsilciden gelen fiziksel veya elektronik imza.
 • Kullanıcı Gönderiniz veya web sitenizdeki bir arama sonucu, hak talebinde bulunulduğu iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimi uyarınca kaldırılırsa, yukarıda listelenen acentemize yazılı bir iletişim olması ve bizim için önemli ölçüde içeren tatmin edici bir karşı bildirimde bulunabilirsiniz. devamındaki:
  • Fiziksel veya elektronik imzanız;
  • Çıkarılan veya erişimi devre dışı bırakılan materyalin ve materyalin çıkarılmadan veya malzemeye erişimden önce göründüğü yerin tanımlanması;
  • Yalan veya devre dışı bırakılan malzemenin yanlış veya yanlış tanımlanması nedeniyle malzemenin kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair yalan beyanda bulunma ifadesi;
  • Adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve verdiğiniz adres, Anguilla ve söz konusu telif hakkı sahibinin bulunduğu yerlerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul ettiğiniz beyanı; ve
  • Söz konusu telif hakkı sahibinden veya temsilcisinden işlem hizmetini kabul edeceğinizi beyan eder.

11. Bu Koşulların Değiştirilmesi

 • Değiştirilen bu Şartları Web Sitesine göndererek bu Şartları herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik hakkında size başka bildirimde bulunulamaz. BU DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP EDEN WEB SİTESİNİN SÜREKLİ KULLANIMININ GERÇEKTEN OKUYUNUZ ŞEYLERDEN ÖNCE, BU TÜR DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETMENİZİ OLACAKTIR.

12. Tazminat ve Tahliye

 • Bu vesileyle, Web Sitesini kullanmanızdan ve/veya bu Şartları ihlal etmenizden kaynaklanan avukat ücretleri de dahil olmak üzere her türlü zarardan ve üçüncü taraf talep ve giderlerinden bizi tazmin etmeyi ve bizi zararsız tutmayı kabul edersiniz.
 • Başka kullanıcılardan veya üçüncü taraflardan biriyle anlaşmazlığınız olması durumunda, bizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı, acentelerimizi ve haleflerimizi her türlü iddia, talep ve zarardan (fiili ve sonuç olarak) serbest bırakıyorsunuz veya bu tür anlaşmazlıklardan ve/veya Web Sitesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak bilinen ve bilinmeyen, şüphelenilen ve şüphelenilmeyen, ifşa edilen ve ifşa edilmeyen nitelikte.

13. Garantilerin Reddi ve Sorumlulukların Sınırları

 • SORUMLULUĞUMUZU UYGULANABİLİR HUKUK ALTINDA İZİN VERİLEN MAKSİMUM ÖLÇÜDE SINIRLADIĞINDA BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN (ANCAK DAHA FAZLA).
 • Web Sitesi, bizden bağımsız üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya doğruluğu konusunda içerik, gizlilik politikaları veya uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve hiçbir beyanda bulunmuyoruz. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğini düzenleme hakkımız veya yeteneğimiz yoktur. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan hiçbir ve tüm sorumluluktan sorumlu olmayacağımızı kabul etmektesiniz.
 • Web Sitesi "OLDUĞU GİBİ" sağlanmıştır ve herhangi bir garanti veya koşul olmaksızın, açık, zımni veya yasaldır. Ticari olarak satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, bilgi doğruluğu, entegrasyon, birlikte çalışabilirlik veya sessiz kullanım gibi zımni garantileri en üst düzeyde reddediyoruz. Web Siteleriyle bağlantılı virüsler veya diğer zararlı bileşenler için herhangi bir garantiyi reddediyoruz. Bazı yargı mercileri zımni garantilerin reddine izin vermemektedir, bu nedenle bu yargı mercilerinde yukarıdaki feragatnameler sizin için geçerli olmayabilir veya zımni garantilerle ilgili olduğu sürece sınırlı olmayabilir.
 • HİÇBİR DURUMDA, DOĞRU ZARARLARIN KULLANILMASINDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILAN SONUÇLARDAN SONRA DOĞRUDAN, DOLAYLI ARIZALI, ÖZEL, SONUÇ VEYA ÖRNEK ZARARLARDAN SORUMLU OLACAKTIR. (İ) SİTENİN KULLANIMI, YAKLAŞIMI VEYA KULLANILMAMASI, (ii) SİTEDE HERHANGİ BİR İÇERİKTE İLİŞKİSİNİZ, (iii) SİTENİN KESİNTİSİNİ, SÜSPANSİYONU, DEĞİŞTİRME, DEĞİŞTİRME VEYA KOMPLE BAĞLANTISI (iv) HİZMETİN BİZİM FESİHİ. BU SINIRLAMALAR, WEB SİTESİ İLE BAĞLANTI ALAN VEYA REKLAM VERİLEN ÜRÜNLERİN DİĞER HİZMETLERİNİN NEDENLERİNDEN ZARARLARLA İLGİLİ OLARAK GEÇERLİDİR. BAZI YETKİ BÖLGELERİ BU YETKİ BÖLGELERİNDEKİ BAZI SORUMLULUK SINIRLAMALARINA İZİN VERMEZ,
 • (İ) WEB SİTESİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ VE BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞINI GARANTİ ETMİYORUZ, (ii) WEB SİTESİ, SİTENİN KULLANIMINDAN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAKTIR, DOĞRU OLACAK VEYA GÜVENİLİR, (iv) HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ, İÇERİK VEYA İÇERİKTE HERHANGİ BİR HATA İLE ALINAN DİĞER MALZEMELERİN KALİTESİ VEYA (v) GEREKSİNİMLERİNİZİ VEYA BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAKTIR.
 • SİTENİN KULLANIMIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK KENDİ AYRIMINIZ VE RİSKİNİZDE ALINIR. BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA DİĞER CİHAZLARA VEYA BU İÇERİKTEN SONUÇA VERİLEN VERİ KAYBINA HERHANGİ BİR HASAR İÇİN SADECE SORUMLUSUNUZ.
 • WEB SİTESİ VEYA DİĞER BİR ŞİKAYET İLE MÜCADELE DURUMUNDA TABANINIZ VE ÖZEL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜMÜNÜZ, WEB SİTESİNİ KULLANIMININ FESHİ OLMALIDIR. YUKARIDAKİ SINIRI SINIRLAMADAN, HİÇBİR DURUMDA, 100 $ DIŞINDA WEB SİTELERİNİ KULLANMA İLE İLGİLİ VEYA İLİŞKİN MAKSİMUM SORUMLULUK OLMAYACAKTIR.

14. Hukuki Uyuşmazlıklar

 • Yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu Şartlar ve sizinle aramızda ortaya çıkabilecek herhangi bir iddia, dava nedeni veya anlaşmazlık, yasa hükümlerinin çatışması dikkate alınmaksızın Anguilla yasalarına tabidir. BİZE KARŞI TARAFINIZDAN ALINAN HERHANGİ BİR İDDİA İÇİN, ANGUILLA'DAKİ KİŞİSEL VE ​​MÜKEMMEL YARGI YETKİSİNİ VE MAHKEME YERİNİ SUNMAK VE ONAY VERMEK İÇİN KABUL EDERSİNİZ. BİZE KARŞI SİZE KARŞILAN HERHANGİ BİR İDDİA İÇİN, ANGUILLA'DA VE BAŞKA BİR YERDE BULABİLECEĞİNİZ MAHKEME YERİNDE VE KİŞİSEL YARGI YETKİSİNE BAŞVURMAK VE ONAY VERMEK İÇİN KABUL EDERSİNİZ. Uygunsuz veya uygunsuz forum nedeniyle başka bir yer arama hakkından feragat edersiniz.
 • SADECE BİREYSEL KAPASİTENİZDE İDDİA ALABİLECEĞİNİZ VE HERHANGİ BİR SINIF VEYA TEMSİLCİLİK EYLEMDE PLAINTIFF VEYA SINIF ÜYESİ Olamayacağınızı KABUL EDERSİNİZ.
 • Bu hükümler için değerlendirmenin bir parçası olarak, bu şartlardan veya Web Sitesinden kaynaklanan veya bu Web Sitesiyle ilgili olarak aramızdaki herhangi bir anlaşmazlık nedeniyle jüri tarafından yargılanmanız için herhangi bir haktan feragat ettiğinizi kabul edersiniz. Bu hüküm, herhangi bir tahkim hükmünden veya bu bölümün diğer hükümlerinden feragat edilmiş olsa bile uygulanabilir olacaktır.

15. Genel Koşullar

 • Bu Şartlar, zaman zaman değiştirildiği üzere, sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve sizinle aramızdaki tüm önceki anlaşmaların yerine geçer ve yazılı iznimiz olmadan değiştirilemez.
 • Bu Şartların herhangi bir hükmünü yerine getiremememiz, herhangi bir hükmün veya hakkın feragat edilmesi olarak yorumlanmayacaktır.
 • Bu Şartların herhangi bir bölümünün yürürlükteki yasalar uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, geçersiz ve uygulanamaz hüküm, orijinal hükmün amacına ve sözleşmenin kalanına en çok uyan geçerli, uygulanabilir bir hükmün yerini alacaktır. yürürlükte kalacaktır.
 • Buradaki hiçbir şey, herhangi bir üçüncü tarafa hak veya telafi sağlamaya yönelik değildir ve böyle kabul edilmeyecektir.
 • Bu Şartlar, önceden yazılı iznimiz dışında tarafınızdan atanamaz, devredilemez veya alt lisans verilemez, ancak kısıtlama olmaksızın tarafımızdan atanabilir veya devredilebilir.
 • Size e-posta, normal posta veya Web Sitesindeki postalar yoluyla bildirimler sunabileceğimizi kabul edersiniz.
 • Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeye bağlı bir etkisi yoktur.
 • Bu Koşullarda kullanıldığı şekliyle, "dahil" terimi açıklayıcıdır ve sınırlayıcı değildir.
 • Bu sözleşme İngilizce dışında herhangi bir dile çevrilir ve uygulanırsa ve çeviri ile İngilizce sürüm arasında herhangi bir çelişki varsa, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.
Uygulamayı yükle